การจัดการกลิ่น และไอเคมี

Actiated Carbon Filter

ในกระบวนการผลิต ทางอุตสาหกรรม ที่จะพบปัญมลพิษในอากาศ นอกเหนือจากฝุ่นแล้ว กลิ่นก็สำคัญไม่แพ้กัน และการจัดการก็จะยุ่งยาก ไปอีก เพราะกลิ่นส่วนมากมาในรูปแบบไอระเหย ซึ่งจะมีอนุภาคเล็กกว่าฝุ่นมาก เมื่ออนุภาคเล็กก็จะ สามารถกระจายไปได้ไกลกว่าฝุ่น ดังนั้นปัญหาหลักๆในการจัดการต้องเริ่มจาก กระบวนการจัดการพื้นที่ ให้เล็กที่สุด เพิ่อลดการแพร่กระจาย และสามารถนำเอาอากาศที่มีกลิ่นเข้าสู้กระบวนการจัดการได้ง่ายกว่า
วันนี้แอดมินมีวิธีกำจัดกลิ่น อีกแบบมาเล่าให้ฟังค่ะ คือการจัดการกลิ่นด้วยผงคาร์บอน (Act.ivated Carbon) ซึ่งจะมีหลากหลายวิธี เช่น
แบบ Packed ในคอลัมน์ และแบบที่เป็นแผ่น frame ซึ่งกลุ่มนี้จะนิยมใช้ในการจัดการกลิ่นจากลม
– แบบที่ทำเป็นผงเคลือบที่เส้นใยสังเคราะห์ แบบนี้จะใช้งานง่าย เหมาะกับระบบที่มีกลิ่นไม่มาก เนื่องจากส่วนของผงคาร์บอนจะมีปริมานน้อย ซึ่งส่งผลต่อการ ดักจับกลิ่นได้น้อยกว่า จึงต้องมีการเปลี่ยนเร็วกว่านั่นเอง
– แบบเฟลม แต่แพ็ค Carbon ใน เฟลมที่มี แผ่น กรองกั้นอีกชั้น แบบนี้นิยมใช้กับอุตสาหกรรม ที่มีกลิ่นในปริมาณที่สูงขึ้น สามารถรองรับการใช้งานในระบบใหญ่มากกว่า และอายุการใช้งานมากกว่า ที่สำคัญเปลี่ยนงายมาก
ตัวอย่าง Activated Carbon filter ของ AVT เราเลือกแบบที่เป็น Carbon Packed ใน frame โลหะ จึงเหมาะกับกระบวนการผลิตที่มีกลิ่นมาก และสามารถออกแบบสำหรับใช้กับระบบที่เป็นการผลิตในพื้นที่ใหญ่ได้ เพราะมีทำเป็นลักษณะ Module สามารถเพิ่ม Unit ได้ตามปริมาณลมที่ต้องการใช้ ในหนึ่ง Unit ประกอบด้วย แผ่นกรองฝุ่น (Prefilter) ตามด้วยชุดกรองกลิ่นคาร์บอน (Carbon filter)

Actiated Carbon Filter
ระบบจัดการฝุ่น กลิ่น และไอเคมี

นอกจากจะทำระบบแยกฝุ่น กลิ่น แล้วเรายังมีรุ่นที่เป็น Compack Dust Collector และ มี Carbon filter ในตัวด้วย แบบนี้ก็จะสามารถติดนั้งในจุดที่เข้าถึงลำบาก และพื้นที่ไม่มาก ได้ ที่สำคัญคือสะดวก ใช้งานง่าย ประสิทธืภาพสูง

Dust Collector with Carbon filter
เครื่อง AVT K พร้อม Carbon filter