เตาหลอมโลหะความร้อนสูง จัดการฝุ่นควันได้อย่างไร


การจัดการฝุ่น ควัน ในเตาหลอมโลหะ (Furnace) นับเป็นงานที่ยุ่งยาก ซับซ้อน และมีความเสี่ยงสูง เนื่องจากเป็นระบบที่มีความร้อนสูง ซึ่งความร้อนหากหลุดไปถึงเครื่อง จะส่งผลเสียหายต่ออุปกรณ์ และมีความเสี่ยงจะเกิดไฟไหม้โรงงานได้
…วันนี้นำตัวอย่างระบบดูดฝุ่นเตาหลอมเหล็ก เตาหลอมขนาด 12 ตัน มาให้ดูพอเป็นไอเดียค่ะ
…เริ่มจากตัว Hood ใช้ 2 อัน Hood บน กับ Hood ข้าง ซึ่ง Hood บนสามารถ swing ออกได้ ในจังหวะ ที่เครนจะโหลด เหล็กลงเตา
…มีระบบ หมุน Hood ตาม ขณะที่เตาพร้อมเทน้ำเหล็ก
…ฝุ่น ฟลัก และควัญถูกดูดเข้า Hood ไปยัง Cyclone ซึ่งมีระบบ ตรวจวัดอุณหภูมิ เพื่อเติม อากาศเข้าไปลดดุณหภูมิในระบบก่อนเข้าเครื่อง dust collector