AVT outing and seminar 2019

ผ่านไปแล้วกับกิจกรรมสัมมนา ของ AVT group ได้ทั้งความรู้และความสนุกมากมายเลยค่ะ ครั้งนี้เราจัดที่ จ.นครนายก เมื่อวันที่ 23-24 พ.ย. 62 “AVT on the move. Add value & Transform. เพิ่มคุณค่า กล้าเปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืน” โดยมีวิทยากรคือท่าน ดร.ไมตรี สุนทรวรรณ ประธานกลุ่ม ได้ให้เกียรติมาให้ความรู้กับทีมงาน AVT Group