Customer Visit Factory: AVT Dust collector

ลูกค้าเข้าเยี่ยมชม เครื่อง AVT Dust Collector ที่โรงงาน เข้าชมเครื่องจริง ขนาดจริง มีหลากหลายรุ่นและยังสามารถทดสอบเครื่องดูดแรงลมเครื่องได้ค่ะ