Dust Collector Fire Protection

ตัวช่วยป้องกันสะเก็ดไฟจากงานตัดชิ้นงาน ในระบบดักฝุ่นโรงงาน

ตัวช่วยป้องกันสะเก็ดไฟจากงานตัดชิ้นงาน ในระบบ Dust Collector ในโรงงานอุตสาหกรรม

ในโรงงานที่มีการเจียร์ งานขัด งานตัดของชิ้นงาน นอกจากจะทำให้เกิดฝุ่นแล้วก็ยังมีสะเก็ดไฟที่จะเกิดขึ้น  เมื่อเราต้องการกำจัดฝุ่นจึงต้องคำนึงถึงสะเก็ดไฟด้วยเพราะถ้าเราไม่ทำการป้องกันไว้ อาจจะก่อให้เกิดปัญหาตามมาอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นทำความเสียหายให้เครื่องดักฝุ่น หรือที่ร้ายแรงไปกว่านั้นคืออาจทำให้เกิดไฟไหม้ในโรงงานได้  ตัวที่จะช่วยดักสะเก็ดไฟหรือประกายไฟในท่อก่อนเข้าเครื่องดักฝุ่น เรียกว่า spark trap ดังรูป

กระบวนการขัด เจียร
การขัดโลหะแล้วเกิด ฝุ่นเและสะเก็ดไฟ
ตัวกันสะเก็ตไฟ Spark trap
ติดตั้งตัวกันสะเก็ตไฟ ก่อนเข้า Dust Collector เพื่อกันการเกิดไฟไหม้

ดูหลักการทำงาน คลิ๊ก

 

ตัวอย่างหน้างานลูกค้าเป็นไลน์ตัดชิ้นงาน ลูกค้าทำ HOOD ครอบใบตัด แล้วติด spark trap เพื่อดักสะเก็ดไฟก่อนจะต่อท่อดูดฝุ่นเข้าเครื่องดักฝุ่น (Dust collector)

 

ตัวดักสะเก็ตไฟ Dust Collector กันไฟไหม้
ติตตั้งตัวดักสะเก็ตไฟ ก่อนเข้า Dust Collector เพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้ และ Cartridge Filter เสียหาย