โรงงานผลิตสระว่ายน้ำ

Dust collector AVT สำหรับโรงงานอาหาร
Stainless steel dust collector AVT สำหรับโรงงานอาหาร

ปัญหา : ฝุ่นจากกระบวนการขัด

การจัดการ : ปรับปรุงจุดดูดและเลือกเครื่องขนาดเล็กที่ใช้งานในจุดที่ต้องการ เพื่อลดการใช้พลังงาน

เครื่องที่ใช้  : Dust Collector AVT K5 with Cover 3 Unit
@2000 CFM 5.5 Hp

ผล : แก้ปัญหาให้ลูกค้าได้เป็นที่น่าพอใจ ลดจากเครื่องขนาด 50 hp ลงมาเหลือ 5.5 hp จำนวน 4 ตัว เปิดสลับกันใช้งานเป็นจุด