โรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติกDust collector AVT สำหรับดักฝุ่น polymer power

Dust collector AVT สำหรับดักฝุ่น polymer powerปัญหา : ฝุ่น power polymer จากกระบวนการผสม

การจัดการ : ติดตั้งเครื่อง dust collector รุ่น 10 HP

เครื่องที่เลือกใช้ : AVT K10 @3000 CFM with cover silencer

ผล : ลูกค้าพอใจกับปัญหาฝุ่นที่ลดลง