dust collector AVT K1 with cover silencer
dust collector AVT K1 with cover silencer สำหรับดักฝุ่นกระบวนการตัดโฟม

โรงงานผลิตโฟม

ปัญหา : ฝุ่นจากกระบวนการขัดตัดโฟม

การจัดการ : ติดตั้ง DUST COLLECTOR AVT1 WITH COVER SILENCER

เครื่องที่เลือกใช้ :  AVT K1 B-C0T01R10 @600 CFM

ผล : ลูกค้าพอใจกับปัญหาฝุ่นที่ลดลง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVT K1 BCS-C0T01R00 = 1 EA.