Dust collector AVT K10 สำหรับดักฝุ่นผงแม็กเนติกจากกระบวนการผสม
Dust collector AVT สำหรับดักฝุ่นผงแมกเนติก จากกระบวนการผสม

โรงงานผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า

ปัญหา : ฝุ่นผงแมกเนติกจากกระบวนการผสม

การจัดการ : ติดตั้งเครื่อง dust collector รุ่น  motor 10 HP พร้อมระบบวัดอัตราไหลและปรับรอบมอเตอร์

เครื่องที่เลือกใช้ : AVT K10 @3000 CFM

ผล : ลูกค้าพอใจกับปัญหาฝุ่นที่ลดลง

** ผงแมกเนติก (ผงแม่เหล็ก)