โรงงานผลิตm tooling

การจัดการ : ฝุ่นเป็นฝุ่นโลหะจากการขัด ตัดชิ้นงานโลหะ เลือกใช้เครื่อง รุ่น 3 HP พร้อมระบบความคุมด้วย Inerter ช่วยประหยัดพลังงาน และติดตั้ง Spart trap เพื่อดักจับสะเก็ตไฟด้วย สามารถตั้งหน้างานได้เลย

เครื่องที่เลือกใช้ : AVT K3 @1,200 CFM

ผล : ในโปรเจคแรกสั่งเครื่อง Dust collector k3 1 ea ผลคือใช้เครื่อง dust collector งานได้ดีกับฝุ่นยาง จึงสั่งเพิ่มอีก 1 ea

Dust Collector For Tooling process
Dust Collector with inverter For Tooling process