Dust Collector
Dust Collector สำหรับดักฝุ่นปูน

โรงงานผลิตแผ่นปูนสำเร็จ
ปัญหา : ฝุ่นจากกระบวนการผสม

การจัดการ : ออกแบบ/ติดตั้ง Hood รองรับปริมาณฝุ่นที่เยอะ
และ ออกแบบท่อ เป็นงานรับเหมาทั้งระบบ ซึ่งโดยมากปัญหาฝุ่นปูนจะเป็นปัญหาฝุ่นปริมาณสูง

เครื่องที่ใช้  : Dust Collector with hopper @2200 CFM 5.5 Hp

ผล : แก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ ลูกค้ายังสามารถนำปูนที่ได้ไปใช้ได้อีก ช่วยลดของเสีย