โรงงานผลิตยางรถจักรยานยนต์

dust collector AVT K5 สำหรับดักฝุ่นกระบวนการเคลือบแป้งยางในรถ
dust collector AVT K5 สำหรับดักฝุ่นกระบวนการเคลือบแป้งยางในรถ

ปัญหา : ฝุ่น แป้ง จากกระบวนการเคลือบแป้ง

การจัดการ : ติดตั้งเครื่อง dust collector  แล้วต่อท่อ spiral duct
150mm 2  ea เข้าเครื่อง เครื่องสามารถวางในห้องได้เลยแม้ว่าพื้นที่วางเครื่องจะมีขนาดเล็กมาก

เครื่องที่เลือกใช้ : AVT K5 @2000 CFM   1  EA

ผล : ลูกค้าพอใจกับปัญหาฝุ่นที่ลดลง