Dust collector AVT  สำหรับดักฝุ่นไม้จากกระบวนการขัดถังไม้,ดักฝุ่นไม้,เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม,เครื่องดักฝุ่นขนาดเล็ก
Dust collector AVT สำหรับดักฝุ่นไม้จากกระบวนการขัดถังไม้

โรงงานผลิตเครื่องดื่ม

ปัญหา : ฝุ่นไม้จากกระบวนการขัดถังไม้โอ๊ค

การจัดการ : ติดตั้ง Dust Collector พร้อมติดตั้ง Hood ที่สามารถเคลื่อนที่ขึ้น-ลงได้เพื่อสะดวกกับการดักฝุ่น    จากกระบวนการขัดถังไม้ และท่อที่ใช้จะเป็นท่อ spiral duct + ท่อ Flex

เครื่องที่ใช้ : Dust Collector AVT K5 @ 2000 CFM    5 Hp

 ผล : สามารถแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้