โรงงานขึ้นรูปโลหะ

Dust collector AVT สำหรับโรงพ่นทราย
Dust collector AVT สำหรับโรงงานพ่นทราย

ปัญหา : ฝุ่นจากกระบวนการพ่นทราย

การจัดการ : ออกแบบ/ติดตั้ง เครื่อง DUST COLLECTOR AVT K5

เครื่องที่ใช้  : Dust Collector AVT K5 with Cover 1Unit
@2000 CFM 5.5 Hp

ผล : แก้ปัญหาให้ลูกค้าได้เป็นที่น่าพอใจ