Dust collector AVT สำหรับฝุ่นจากกระบวนการขัดคิ้วกันสาดรถยนต์
Dust collector AVT สำหรับฝุ่นจากกระบวนการขัดคิ้วกันสาดรถยนต์

โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

ปัญหา : ฝุ่น filberglass จากกระบวนการขัดคิ้วกันสาดรถยนต์ ฝุ่นละเอียดฟุ้งกระจายในบรรยากาศ

การจัดการ : ติดตั้งเครื่อง dust collector พร้อมทำ Hood ครอบหัวขัด แล้วต่อท่อ flex PVC จาก Hood เข้าเครื่อง  เครื่องสามารถวางในห้องได้เลย

เครื่องที่เลือกใช้ : AVT K3 @1200 CFM ต่อกับหัวขัดได้ 4 ea

ผล : ลูกค้าพอใจกับปัญหาฝุ่นที่ลดลง