โรงงานผลิตฝาครอบคลัช

dust collector AVT K3 สำหรับดักฝุ่นกระบวนการตัดท่อ
dust collector AVT K3 สำหรับดักฝุ่นกระบวนการตัด

ปัญหา : ฝุ่น FRP จากกระบวนการตัด

การจัดการ : ติดตั้งเครื่อง dust collector  แล้วต่อท่อ flex PVC
150mm 2  ea เข้าเครื่อง เครื่องสามารถวางในห้องได้เลย

เครื่องที่เลือกใช้ : AVT K3 @1200 CFM   2  EA

ผล : ลูกค้าพอใจกับปัญหาฝุ่นที่ลดลง หลังจากที่ทดลองสั่งไปใช้  1  เครื่อง ตอนนี้ทางโรงงานสั่งเพิ่มอีก 1 เครื่องค่ะ เพิ่งส่งเครื่องไปวันที่ 12/05/2020 ที่ผ่านมา