Dust collector สำหรับดูดฝุ่นจากกระบวนการขัดพื้นรองเท้า
Dust collector AVT สำหรับดูดฝุ่นจากกระบวนการขัดพื้นรองเท้า

โรงงานผลิตรองเท้า

ปัญหา : ฝุ่นยางจากกระบวนการขัดพื้นรองเท้า

การจัดการ : ฝุ่นเป็นฝุ่นยางจากการขัดพื้นรองเท้า  สามารถเดินท่อ flex pvc ต่อจาก Hood ที่ใช้ขัดชิ้นงานเข้าเครื่อง dust collector ได้เลย (รูปหน้างานเป็นรูปในโรงงานในเครือที่ประเทศไทย)

เครื่องที่เลือกใช้ : AVT K3 @1200 CFM  3 HP

ผล : ลูกค้ามาออร์ดิต โรงงานผลิตในไทย พบเลยสั่งไปลองใช้ ก่อน 6 ตัว แล้ววัดประสิธิภาพเครื่องก่อน ผลคือใช้เครื่อง dust collector งานได้ดีกับฝุ่นยาง จึงสั่งเพิ่มอีก 22 ตัว

***เครื่องส่งออกไปใช้สาธารณรัฐโดมินิกัน ในทวีปอเมริกาเหนือ***