โรงงานผลิตผงปรุงอาหาร

Dust collector AVT สำหรับโรงงานอาหาร
Stainless steel dust collector AVT สำหรับโรงงานอาหาร

ปัญหา : ฝุ่นจากกระบวนการผสม

การจัดการ : ออกแบบ/ติดตั้ง Hood รองรับปริมาณฝุ่นที่เยอะ
และ ออกแบบท่อ เป็นงานรับเหมาทั้งระบบ โดยที่ HOOD
และ ท่อ และจะเป็น เครื่อง DUST COLLECTOR
เป็น STAINLESS STEEL ใช้งานกับอาหารได้

เครื่องที่ใช้  : Dust Collector SS304 K3 with Cover 1Unit
@1200 CFM 3 Hp

Dust Collector SS304 K5 with Cover 1 Unit
@2000 CFM 5.5 Hp

ผล : แก้ปัญหาให้ลูกค้าได้เป็นที่น่าพอใจ