Dust collector AVT model K5
Dust collector AVT model K5

โรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียม 

ปัญหา : ฝุ่นจากกระบวนการเจียร์ชิ้นงานอลูมิเนียม

การจัดการ : ชิ้นงานอลูมเนียมชิ้นใหญ่ ประมาณ 1*1 เมตร จึงกั้นห้องและทำ Hood แบบติดผนัง

1. เครื่อง ที่เลือกใช้ AVT K5 @2000 CFM

ผล : ในโปรเจคแรกสั่งซื้อ AVT K5 3 เครื่อง ลูกค้าพอใจกับปัญหาฝุ่นที่ลดลงภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม จึงสั่งซื้อเพิ่มอีก 4 เครื่อง