Dust collector AVT สำหรับฝุ่นยางจากกระบวนการขัดพื้นรองเท้า
Dust collector AVT สำหรับฝุ่นยางจากกระบวนการขัดพื้นรองเท้า

โรงงานผลิตรองเท้า

การจัดการ : ฝุ่นเป็นฝุ่นยางจากการขัดพื้นรองเท้า เลือกใช้เครื่อง รุ่น 5 HP สามารถตั้งหน้างานได้เลย

เครื่องที่เลือกใช้ : AVT K5 @2,000 CFM

ผล :  ในโปรเจคแรกสั่งเครื่อง Dust collector k5 1  ea ผลคือใช้เครื่อง dust collector งานได้ดีกับฝุ่นยาง จึงสั่งเพิ่มอีก 1 ea