ใช้ Cyclone ดักฝุ่นขนาดใหญ่ ก่อนเข้า Dust Collector

โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

ปัญหา : ฝุ่นจากกระบวนการขัดชิ้นงานโลหะ

การจัดการ : เนื่องจากในกระบวนการขัดจะใช้ขัดชิ้นงานกับผ้ายีนส์ จึงเกิดฝุ่นที่เป็นเส้นใยผ้าซึงอาจจะทำให้ไส้กรองในเครื่อง dust collector เสียดายได้ จึงแก้ไขโดยการติดไซโคลนเพื่อดักฝุ่นที่เป็นเส้นใย ก่อนจะเข้าเครื่อง dust collector

เครื่องที่เลือกใช้AVT K3 B-C0T01R10 +Cyclone@1200 CFM 3 HP                  AVT K5 BC- C0T01R00 @2000 CFM 5.5 HP

ผล : ลูกค้าพอใจกับปัญหาฝุ่นที่ลดลงภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม