งานพ่นฉนวนเตาหลอมอลูมิเนียม
โรงงานผลิตอะไหล่รถยนต์                                                

mascoat insulation coating

:  ลูกค้าต้องการลดการใช้พลังงาน จากการสูญเสีย
พลังงานที่ผิวเตา

: อุณหภูมิ ก่อนทำ 80 -132 องศาเซลเซียส

: อุณหภูมิลดลง เฉลี่ย 33 %

: ลดการใช้พลังงาน มากกว่า 10 %

: ROI < 8 เดือน

Product      : Mascoat Industrial-DTI

Application : Aluminum melting furnace

Reasons     : Energy Retention