Dust Colector AVT K5 สำหรับกระบวนการพ่นทราย หรือการเตรียมผิวโลหะ

ปัญหา ฝุ่นทรายจากกระบวนการยิงทรายจะสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนข้างเคียง เพราะฝุ่นมีความเร็วสูงซึ่งจะจัดการยากและฟุ้งไกล สามารถแก้ปัญหาด้วยการติดตั้งเครื่องดักฝุ่น